De målade trädens skog – Förklaringen

Försöksytan 178 i mellersta Jämtland (zon II).

Ytan är belägen i Frösö socken uti Storsjön å indr. mililiebostället
(kronoparken) Västbyns marker strax väster om landsvägen. mellan Frösö
läger och Rödösund (Östersunds revir) 310 m. ö. h. Den är utlagd i ett vintern 1910-1911 upptaget hygge i 200-årig tallskog av medelgod växtlighet med inblandning av gran. Hygget
röjdes våren 1911 men brändes ej.
Marken är jämn och frisk av typen svagt massrik tallskog. Enbuskar
förekomma strödda över ytan. Av ris voro Calluna och Empetrum glest strödda över hela ytan, Myrtillus 1zigra strödd och Vaccintum vitis idcea fläckvis ymnig. Bland mossarna Hylocomium ymnig. Försöksytan är nästan en kvadrat  om 105 x 100 m och uppdelad i 19
 avdelningar. Planteringen ägde rum 29 maj 1911 i öppna gropar på 1,2 meters kvadratförband. Plantorna till försöket v oro uppdragna i plantskolan i Bispgården. Våren
I9I3 hjälpplanterades samtliga avdelningar med 2/2 plantor. Avd. III-V,
VII-X, XIII och XIV hjälpplanterades fullständigt, de andra till hälften
eller därutöver
.”

– Citat ur ”TALLFRÖETS PROVENIENS – NORRLANDS VIKTIGASTE  SKOGSODLINGSFRÅGA
[NÅGRA NORRLÄNDSKA FÖRYNGRINGSPROBLEM I]” av Gunnar Schotte

Här är förklaringen till ”De målade trädens skog”!
Det är alltså ett hundra år gammalt skogsforskningsprojekt från tidigt 1900-tal vi sprungit på.
Ganska så intressant trots allt.
Man undrar ju vad dom kom fram till i slutänden, eller pågår det fortfarande?
Den som vill läsa mer om det kan gräva ner sig i skriften som jag hämtat citatet ovan ifrån. Länken går till en .pdf hos Sveriges Lantbruksuniversitet.

Länk till dokumentet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *