De målade trädens skog – Förklaringen

"Försöksytan 178 i mellersta Jämtland (zon II). Ytan är belägen i Frösö socken uti Storsjön å indr. mililiebostället(kronoparken) Västbyns marker strax väster om landsvägen. mellan Frösöläger och Rödösund (Östersunds revir) 310 m. ö. h. Den är utlagd i ett vintern 1910-1911 upptaget hygge i 200-årig tallskog av medelgod växtlighet med inblandning av gran. Hyggetröjdes våren… Fortsätt läsa De målade trädens skog – Förklaringen