slu

De målade trädens skog – Förklaringen

”Försöksytan 178 i mellersta Jämtland (zon II). Ytan är belägen i Frösö socken uti Storsjön å indr. mililiebostället(kronoparken) Västbyns marker strax väster om landsvägen. mellan Frösöläger och Rödösund (Östersunds revir) 310 m. ö. h. Den är utlagd i ett vintern 1910-1911 upptaget hygge i 200-årig tallskog av medelgod växtlighet med inblandning av gran. Hyggetröjdes våren 1911 men brändes ej.Marken är jämn och frisk av typen svagt massrik tallskog. Enbuskarförekomma strödda över ytan. Av ris voro Calluna och Empetrum glest strödda […]

Läs vidare...
Om du är intresserad av att dela eller köpa bilder, kontakta mig via formuläret på Kontakt-sidan.