• Home
  • /
  • Tag Archives:  vo2max

Cykla med döden

Jag har min maxeffekt på 400 W. Att då köra intervaller, om än ”bara” 30 sekunders, på 550 W är rätt jobbigt. Dom fem minuterna vila däremellan kändes lite korta. Fifan. Nu blir det vin och brie. Men ta i ’rå! Ost och vin väntar!